Credite garantate de stat pentru firme

credite

In baza OUG 29/21.03.2020 va prezentam modalitatea de finantare a companiilor de catre stat prin credite garantate de Statul Roman.

  1. Se acorda credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei.Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. 

Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei.

  1. Se acorda  pentru microîntreprinderi credite   in valoare maxima de  500.000 lei cu garantii 90%  sau întreprindere mică maximum 1.000.000 lei. Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.

Peste 40.000 de intreprinderi mici si mijlocii sunt asteptate sa se inscrie in Programul guvernamental IMM INVEST ROMÂNIA