Modificari legislative 01.01.2018

I. Microintreprinderi

Incepand cu 01 ianuarie 2018 conform OUG 79/2018 sunt obligate la plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie
2017 îndeplinesc următoarele condiţii:
 au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro (4.659.700 Lei ) (faţă de
500.000 euro conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.12.2017)

Mentionam ca aceste prevederi sunt aplicabile atat firmelor care au realizat venituri din consultanţă şi
management, în proporţie de peste 20% din veniturile totale cat si firmelor care au subscris un capital social de cel
puţin 45.000 lei.

Pentru anul 2018, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

– 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi cu norma intreaga;
– 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta
va datora impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit limita, iar calculul și plata impozitului pe
profit se realizează luându-se în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

II. PFA

Cota unică de impozit se va reduce de la 16% la 10% pentru veniturile obținute din activităţi independente
(veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii) de către PFA.

Persoanelor fizice care desfășoară activități independente PFA vor datora CAS, CASS după cum urmează:

CAS – contribuția de asigurări sociale si CASS – contribuția de asigurări sociale de sănătate

PFA datorează CAS si CASS daca venitul net anual realizat in anul precedent este cel putin egal cu
22.800 Lei (de 12 ori valoarea salariului minim brut pe tara );
• Venitul net anual estimat este cel putin egal 22.800 Lei
• Valoarea lunara a normelor de venit este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara ( 1900 Lei );
cota de CAS va fi de 25%, începând cu 2018 se aplica asupra venitului ales de contribuabil care nu
poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara;
• cota de CASS va fi de 10 %, începând cu 2018 se aplica asupra venitului ales de contribuabil care nu
poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activităţi independente
sub nivelul plafonului minim nu datorează CAS si CASS pentru anul în curs.

PFA care realizează venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe țară pot opta pentru plata CAS si
CASS calculată la o sumă cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

III. DIVIDENDE

In ceea ce priveste impozitul pe dividende acesta va fi de 5% asa cum este si in prezent .

În plus, persoanele care vor înregistra la finalul anului 2017 venituri din dividende și din alte surse
(activități independente, chirii, etc.) cel puțin egale cu 12 salarii minime brute vor datora suplimentar o
contribuție de sănătate de 10 %.

Practic, și dividendele se cuprind în baza de calcul a contribuției de sănătate, cu procentul de 10%, însă nu
toate dividendele încasate de persoana fizică sunt supuse acestei contribuții, iar baza de calcul este plafonată .

O persoană fizică va datora contribuție la sănătate pentru venitul din dividende, chiar dacă este salariată
în aceeași perioadă de timp dacă în anul 2017 a încasat venituri din dividende, sau a încasat în același timp
cumulat venituri din dividende, venituri din activități independente sau venituri din cedarea folosinței
bunurilor și alte categorii de venituri, într-un plafon de minimum 12 salarii minim brute pe țară 22800 Lei .
Aceasta datoreaza contributia la CASS, de 10 % , daca valoarea dividendelor ridicate in anul 2017
depaseseste suma de 22.800 Lei ( 12 x 1900 Lei – salariul minim brut pe tara.

In concluzie, cota de impunere la CASS este de 10 %, aplicata la baza impozabila ( plafonul de 22.800 lei )
indiferent cu cat a fost depasit acest plafon.

IV. TVA

Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă, după administrarea
mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că persoana impozabilă ştia

sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o
fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanţul de livrări/prestă.

V. SPLIT TVA

Conform OG 23/2017 incepand cu 01.01.2018 firmele in insolventa sau cu intarzieri la plata TVA,
exceptie facand firmele neinregistrate in scop de TVA si institutiile publice au obligatia de a aplica sistemul TVA
Split.

Persoanele impozabile (inregistrate in scopuri de TVA) au obligatia deschida si sa utilizeze cel putin un
cont de TVA, daca se afla in urmatoarele situatii:
– La 31.12.2017 au datorii restante la TVA 5.000 lei intreprinderi mici, 10.000 lei contribuabili mijlocii si
15.000 lei contribuabili mari daca acestea nu sunt achitate pana la 31.01.2018;
– Incepand cu 01.01.2018 inregistreaza datorii la TVA neachitate in termen de 60 zile lucratoare de la
scadenta;

Structura contului IBAN de TVA Split trebuie sa contina sirul de caractere “TVA” si codul de tara “RO”. Din
contul de TVA nu este permisa eliberaea de numerar.

Societatile care inregistreaza intarzieri la plata TVA, introduse automat si obligatoriu in sistemul de
aplicare a platii defalcate, vor avea dreptul sa renunte la aplicarea acestui mecanism doar dupa 6 luni de la data in
care nu se mai afla in situatia de a inregistra datorii TVA.

Firmele pot sa opteze benevol pentru aplicarea sistemului, fără a avea o asemenea obligație. În cazul
acestora, înregistrarea în Registrul persoanelor ce aplică plata defalcată a TVA se va face în termen de trei zile de la
data depunerii unei notificări în acest sens.

Firmele care au optat sau care opteaza pentru acest sistem (precum cele care au optat dupa 1 octombrie
2017) pot iesi din sistemul split TVA doar la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de 1 an.

VI. Salariul minim brut pe economie din 01.01.2018 este de 1900 lei din care se retin: 25% CAS, 10%
CASS, Impozit pe salarii 10% iar angajatorul achita si contributia asiguratorie de munca in cota de
2.25%

Echipa C&C Financial Services SRL

Related Posts