Modificari legislative 01.01.2019 – OUG 114 / 2018

OUG 114

Modificări legislative începând cu 01.01.2019 – OUG 114 / 2018

Principalele modificări legislative aduse de OUG 114/2018 sunt următoarele:

 • Salariul minim brut crește de la 1.900 de lei, la 2.080 de lei pentru cei care nu au studii universitare și 2.350 de lei pentru cei care au studii superioare, a căror funcție impune asemenea studii și care au o vechime profesională de minimum un an.
 • Salariul minim brut al angajaților din construcții va fi majorat la 3.000 de lei.

De prevederile pentru domeniul construcțiilor beneficiază persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • firma obține cel puțin 80% din venituri din construcții, în fiecare lună.

Angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind :

 • activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
 • domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal:

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

 • veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă.

Regimul special pentru salariații din construcții

Se introduce scutirea de impozit pe venit pentru salariații care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiiior, pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028.

Începând cu veniturile lunii ianuarie 2019, cota contribuției de asigurări sociale pentru salariații din construcții se reduce cu 3,75% (practic, acești salariați nu contribuie la fondurile de pensii administrate privat). Nu se datorează CASS pentru salariații din construcții, aceștia fiind asigurați fără plata contribuției. Cota de contribuție asiguratorie de muncă este diminuată la nivelul cotei corespunzătoare Fondului de garantare (care se face venit la acest fond).

 • Toate amenzile vor fi virate într-un cont unic, cu excepția celor de circulație. Pentru cele din urmă, sistemul este în faza de testare.
 • Cei care contribuie la Pilonul II de pensii vor putea să se retragă, dacă au contribuit minimum cinci ani, prin depunerea unei cereri. Ei nu-și vor putea retrage sumele virate, dar vor putea să își vireze întreaga suma către Pilonul I .
 • Se prelungește, până la data de 30 iunie 2022, măsura de simplificare pentru TVA – taxare inversă pentru livrarea de: cereale și plante tehnice; certificate de emisie de gaze; energie electrică către un comerciant cumpărător revânzător; certificate verzi; telefoane mobile; microprocesoare; tablete și laptop-uri
 • Vor mai putea fi angajați zilieri doar în următoarele trei sectoare de activitate: agricultură, vânătoare și servicii anexe; silvicultură, cu excepția exploatări forestiere; pescuit și acvacultură. Majoritatea zilierilor vor putea lucra cel mult 120 de zile ca zilieri, într-un an, iar o firmă nu va putea folosi un zilier mai mult de 25 de zile într-o lună.
 • Organizatorii de jocuri de noroc online au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar (intrare în vigoare la 1 ianuarie 2019).
 • Restituire taxa de poluare. Termenele de restituire a taxei de primă înmatriculare (indiferent de denumirea acesteia), cunoscută drept taxa auto, se prelungesc până la data de 30 iunie 2019.
 • Se îmbunătățește procedura eșalonării la plată. Pe perioada de valabilitate a eșalonării pot fi solicitate și aprobate suplimentarea sumelor eșalonate la plată cu anumite categorii de creanțe bugetare. într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracțiune de an, pot fi depuse două cereri.
 • Majorarea diurnei netaxabile pentru delegările și detașările interne ale salariaților este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 și care se va aplica de la 1 ianuarie 2019. Cuantumul netaxabil al diurnei se va majora de la 42,5 lei pe zi, cât este acum, la 50 lei pe zi, în cazul angajatorilor din domeniul privat. Angajatorii care acordă diurne ce depășesc nivelul stabilit prin legislație trebuie să plătească la stat atât impozit pe venit (doarece diurna este considerată, în acest caz, venit salarial), cât și contribuții pentru pensii, sănătate și muncă.
 • Se clarifică situația veniturilor din dividende distribuite către persoanele fizice în perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2018, dar plătite după această dată, din punctul de vedere al contribuției la sănătate. Reglementarea stabilește că sunt în sfera declarației unice doar dividendele distribuite și plătite după 1 ianuarie 2018. Se evită acum plata dublei contribuții la sănătate.

Echipa C&C FINANCIAL SERVICES SRL

08.01.2019

 

Related Posts