Modificari legislative Mai 2015

Modificari legislative Mai 2015

Legea nr. 70/2015 plafoneaza incasarile si platile in numerar in vigoare din 9 mai 2015

Plafoanele vor fi valabile nu doar pentru firme, ci si pentru alte categorii de contribuabili,respectiv:

· persoane fizice autorizate (PFA);
· intreprinderi individuale (II);
· intreprinderi familiale (IF);
· liber profesionisti;
· persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent;
· asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica.

Legea va fi valabila si pentru incasarile si platile in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei.

 5.000 lei/zi, limita pentru incasarile si platile in numerar efectuate intre firme

Firmele (sau PFA, II, IF etc.) vor putea incasa numerar de la alte firme (sau PFA, II, IF etc.) in limita unui plafon de 5.000 lei/zi de la o persoana . Acestea vor putea efectua plati in numerar catre alte firme (sau PFA, II, IF etc.) in limita unui plafon de 5.000 lei/zi/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

Magazinele de tipul cash and carry vor incasa bani in numerar de la firme, PFA, II, IF etc. in limita a 10.000 lei/zi de la o persoana. Acest plafon va fi valabil si in situatia platilor realizate catre aceste magazine.

Platile din avansuri spre decontare, acestea vor putea fi realizate in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare . Este interzis efectuarea de incasari si plati fragmentate, insa doar cele efectuate in anumite conditii. Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.

 tranzactiile in numerar intre firme si persoane fizice, sunt plafonate la 10.000 lei/zi

Firmele, PFA, II, IF etc. vor putea incasa bani in numerar de la persoane fizice, care vor reprezenta cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana. Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile mentionate anterior, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea acelorasi tranzactii de mai sus de 10.000 lei.

Exceptie : Aceste reguli nu se vor aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, in conditiile in care intre firme si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate.

In ceea ce priveste platile in numerar efectuate de firme, PFA, II, IF etc. catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari, acestea se vor efectua in limita a 10.000 lei/zi catre o persoana. Platile fragmentate in

numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei, vor fi interzise.

In cazul firmelor, PFA, II, IF etc., pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei in cazul magazinelor de tip cash and carry, restituirea sumelor aferente va putea fi efectuata astfel: 5.000 de lei, respectiv 10.000 de lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite prin instrumente de plata fara numerar. Totodata, in situatia in care persoanele fizice returneaza firmelor bunuri sau firmele nu au prestat servicii catre acestea, restituirea sumelor aferente va fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice vor declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se va face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita, scrie in noul act normativ.

 50.000 de lei este limita pentru incasarile si platile in numerar intre persoane fizice

Persoanele fizice vor putea incasa bani in numerar de la alte persoane fizice sau vor putea plati in numerar catre alte persoane fizice, in limita unui plafon de 50.000 lei/tranzactie. Aceast plafon va fi valabile pentru urmatoarele tipuri de tranzactii:

· transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi,
· prestarea de servicii,
· acordarea/restituirea de imprumuturi.

Legea nr. 70/2015 se va aplica si incasarilor si platilor in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei, incadrarea in noile plafoane fiind efectuata in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Categoriile de rezidenti si situatiile in care acestia pot efectua operatiuni in valuta cu alti rezidenti sunt urmatoarele:

· persoanele fizice, pentru operatiuni efectuate intre acestea cu caracter ocazional;
· persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni efectuate in strainatate;
· persoanele juridice, pentru platile efectuate catre furnizori si subfurnizori, aferente bunurilor si serviciilor care intra in componenta produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate;
· persoanele juridice care efectueaza plati si incasari nemijlocite decurgand din contracte de comert exterior si prestari de servicii externe (export-import de bunuri si servicii), pe baza contractelor de comision incheiate intre comisionar si comitent sau intre comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;
· persoanele juridice care efectueaza nemijlocit plati si incasari pe baza contractelor de subantrepriza decurgand din contracte de colaborare (cooperare) economica internationala, contracte de export al unor obiective complexe si al unor produse cu ciclu lung de fabricatie;
· persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate in porturi, in zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere, ori din acte de comert derulate pe parcurs extern in trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;
· persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul international de marfuri si de persoane si turismul international;
· persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni decurgand din contracte externe de prelucrare in regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, in masura in care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati in autorizatia de perfectionare activa;
· persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese.

Toate celelalte operatiuni intre rezidenti, care nu fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate in mod liber fie in moneda nationala (leu), fie in valuta,

Nu se vor aplica limitele stabilite pentru urmatoarelor operatiuni:

· depunerea de numerar in conturile deschise la banci, inclusiv in automatele de

incasari in numerar;

· plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii,

precum si a cheltuielilor neprevazute;
· plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
· retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal;
· transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate

catre BNR;
· depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Prevederile cuprinse Legea nr. 70/2015 nu se vor aplica contractelor incheiate inainte In cazul nerespectarii masurilor mai sus prezentate se vor aplica :

– amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit de actul normativ pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei, pentru

urmatoarele fapte considerate contraventii:

· nerespectarea plafoanelor pentru platile si incasarile fragmentate;
· nerespectarea plafoanelor aferente operatiunilor cu facturi stornate;
· nerespectarea plafoanelor valabile pentru tranzactiile efectuate cu persoane fizice.

De asemenea, va fi interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar. Cei care vor incalca aceasta regula vor fi sanctionati cu amenda de la 3.000

la 4.500 lei.

Echipa C&C Financial Services SRL

Related Posts