Taxarea bacsisului

taxare bacsis

Tacsarea bacsisului

Ordonanta de urgenta nr. 8/2015
se aplica incepand cu 8 mai 2015.

 • Bacsis- definitie: orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici precum si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar;
 • Bacsisul se justifica prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale si se evidentiaza pe un bon fiscal distinct;
 • Agentii economici au obligatia de a stabili printr-un regulament de ordine interioara daca veniturile provenite din incasarea bacsisului raman la dispozitia lor sau constituie o sursa de alte venituri care se distribuie salariatilor.
 • Bacsisul se inregistreaza in contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor.
 • Este obligatoriu intocmirea si pastrarea unui registru de bani personali (angajatii societatii vor trebui sa isi declare banii detinuti asupra lor la inceputul zilei)
 • In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in functiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.

Se aplica urmatoarele contraventii daca:

 • nu se emite bon fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau bacsisurile incasate;
 • se emit bonuri cu o valoare inferioara pretului de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului;
 • nu se inregistreaza intr-un registru special toate operatiunile efectuate si nu emit chitante atunci cand aparatul de marcat s-a defectat, ceea ce va determina existenta unei sume nejustificate.

Contraventiile mentionate mai sus vor fi sanctionate incepand cu 8 mai in functie de sumele nejustificate gasite de inspectorii antifrauda in casele de marcat, dupa cum urmeaza:

 • cu avertisment in situatia in care suma nejustificata rezultata este de pana la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
 • cu amenda de 3.500 lei, in situatia in care suma nejustificata este de pana la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
 • cu amenda de 12.500 lei, in situatia in care suma nejustificata este cuprinsa intre 300 lei si 1.000 lei inclusiv, dar mai mica de 3% inclusiv din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
 • cu amenda de 17.500 lei, in situatia in care suma nejustificata este cuprinsa intre 300 lei si 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului. In plus, se va suspenda activitatea firmei pentru 30 de zile, incepand cu cea de-a doua sanctiune aplicata la aceeasi unitate intr-un interval de 24 de luni;
 • cu amenda de la 22.500 lei, in situatia in care suma nejustificata este mai mare de 1.000 lei, dar mai mica de 3% inclusiv din valoarea totala a bunurilor serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
 • cu amenda de la 27.500 lei, in situatia in care suma nejustificata este mai mare de 1.000 lei si mai mare de 3% din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, precum si cu suspendarea activitatii firmei pentru 30 de zile, incepand cu cea de-a doua sanctiune aplicata la aceeasi unitate intr-un interval de 24 de luni.

Echipa C&C Financial Services SRL