Zile libere acordate parintilor

articol copii

Acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor 

 

Pentru fiecare zi libera angajatorul acorda o indemnizatie de 75% din salariul de baza dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.

Aceste prevederi   se aplica parintilor care au copii cu varsta de pana la 12 ani inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabiliati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi intr-o forma de invatamant.

 

a) Depunerea unei cereri de catre parintele care va supraveghea copilul

b) Depunerea unei declaratii pe propria raspundere a celuilalt parinte din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere pentru supravegherea copilului si ca nu se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata

c) Depunerea unei copii a certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor

 

Cererea va fi insotita de:

 

a) Lista angajatilor care au beneficiat de zile libere precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada

b) Copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei

c) Declaratia pe propria raspundere a reprezentatului angajatorului din care sa reiasa ca lista angajatiilor contine persoanele are indeplinesc conditiile reglementate. Modelul declaratiei este publicat de Agentia National apt. ocuparea Fortei de Munca

d) Dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia

 

Cererea trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

 

a) Datele de identificare ale angajatorului

b) Cotul bancar

c) Numele reprezentantului legal al angajatorului

d) Suma totala solicitata

e) Nr. angajatilor pt. care s-a solicitat suma

– Documentele se trimit prin posta electronica la adresele comunicate de agentiile pt. ocuparea fortei de munca, in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor

– In cazul in care documentele nu se pot transmite electronic, acestea vor fi transmise prin orice alt mijloc de comunicare

– Decontarea sumelor se face in termen de 60 zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor

– Agentiile pt. ocuparea fortei de munca vor comunica in termen de 24 ore de la primirea documentelor, numarul de inregistrare al solicitarii

 

Prevederile NU se aplica in cazul in care una din pers. prevazute mai sus se afla in una sau mai multe din urm. situatii:

a) Este in concediu de crestere copil

b) Este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere

c) Se afla in concediu de odihna/concediu fara plata

d) Nu se aplica in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sunt suspendate pt. intreruperea temporara a acativitatii angajatorului. Implicit nici pentru sotul/sotia acestor persoane nu se aplica.

– Indemizatia se acorda doar pt. angajatii pt. care au fost intai epuizate optiunile pt. desfasurarea activitatii si respectarea continuitatii activitatii, prin programe individualizate de munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca

– Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi inapiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului

 

Modificări la legea zilelor libere pentru părinţi

  •  indemnizația pentru zile libere este supusă impozitării și plății de contribuții de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății de contribuții asiguratorii pentru muncă prevăzută de Codul fiscal.
  • aceste impozite și contribuții vor fi suportate de angajator în condițiile Codului fiscal.